Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Περί της Στενημάχου
Από το βιβλίο " Ιστοριογεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Φιλιππουπόλεως" του Γεωργίου Τσουκαλά του Ζακύνθιου, 1851

Ερκεσιάτα-Еркесията-Erkesiata


Η Ερκεσιάτα ήταν ένα τείχος των συνόρων
ανάμεσα στο Βυζάντιο και στη Βουλγαρία.
Χτίστηκε από τον Λέοντα Ε` τον Αρμένιο και τον Χάνο Ομουρτάγ
το 815-816.
Κάλυπτε την περιοχή ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και τον ποταμό ¨Εβρο
(ΝΑ Βουλγαρία)

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014