Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ρωμαϊκό νόμισμα της Φιλιππούπολης


Το νόμισμα είναι της εποχής  του αυτοκράτορα Κόμμοδου (180-192). Απεικονίζεται ο λόφος του Σχοινοβάτη με το άγαλμα του Απόλλωνα στο υψηλότερο σημείο του.

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Μαρτυρίες για το Kursum ή Kursunlu hani της Φιλιππούπολης ΙΙ του Ανδρούδη Πασχάλη

Περιοδικό "Περί Θράκης", Περιοδική Επιστημονική Έκδοση από το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2004, Τόμος 4, σελ.119-142.

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Μαρτυρίες για το Kursum ή Kursunlu hani της Φιλιππούπολης Ιτου Ανδρούδη Πασχάλη

Περιοδικό "Περί Θράκης", Περιοδική Επιστημονική Έκδοση από το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2004, Τόμος 4, σελ. 119-142.